Tetanus u zvířat


Tetanus je neinfekční onemocnění zvířat i člověka. Velice vnímaví jsou lidé koně, ovce, morčata, králíci, méně pak skot, prasata, kozy, psi a kočky.

Původcem je bakterie Clostridium tetani, která se nachází ve formě klidových stádií (spor) v půdě nebo v trávicím traktu některých zvířat, kde nijak neškodí. Při zranění zvířete nebo i člověka může dojít ke kontaminaci rány právě sporami tetanu, které pak produkují toxiny, způsobující klinické příznaky vlastního onemocnění.

Mezi charakteristické projevy patří tuhnutí svalů, toporná chůze, ocas odtažený od těla, stažené koutky úst, postupně může docházet až k celkovým křečím a úhynu zvířete. Léčba je poměrně náročná a bohužel ne vždy úspěšná, největší důraz je proto potřeba klást na prevenci.

Psi jsou nejvíce vnímavi ve věku 3-6ti měsíců, kdy dochází k výměně mléčného chrupu za trvalý a přes dásně může dojít k „nakažení“. Proto v tomto období omezíme hru s kontaminovanými předměty (klacíky vytažené z bahna, aportování kamenů). K infekci může ale dojít v jakémkoliv věku psa, největšímu riziku jsou vystaveni psi, kteří se pohybují v místech výskytu koní. Rizikové může být také jakékoliv hlubší zranění, řezné rány apod. Např. U záchranářských nebo loveckých psů.

Prevencí je důsledná dezinfekce sebemenších ran, hygiena vedení porodů, správné ošetření pupků u mláďat a v neposlední řadě očkování, které provede veterinární lékař.


MVDr. Jolana Kaplanová a kol, SANOVET