Dalmatinka s akutní leukemii


Psí škola Cituška Do naší ordinace byla v lednu přivedena 9tiletá dalmatinka, u které majitelé pozorovali zvýšenou unavitelnosti spojenou se slabostí pánevních končetin a se sníženou chutí ke krmení. Kromě toho si všimli kulovitého útvaru velikosti ořechu pod spodní čelistí. Jednalo se o zvětšenou podčelistní mírní uzlinu a také některé další uzliny na těle byly mírně zvětšené. Vzhledem k tomuto nálezu jsme pacientce provedli komplexní vyšetření krve. Bohužel se potvrdily naše obavy, že se jedná o velice závažný zdravotní problém. Kromě mírného selhání ledvin byly velké změny v červeném krevním obraze-zvýšené počty bílých krvinek a zejména lymfocytů včetně výskytu nezralých forem těchto buněk. Na základě krevního nátěru byla potvrzena diagnoza akutní lymfoblastická leukemie. Toto závažné nádorové onemocnění krevních buněk je nevyléčitelné a s poměrně krátkou dobou přežívání pacientů. Majtitelé naší pacientky se rozhodli pro zahájení terapie podáváním kortikosteroidů, které mohou příznaky onemocnění svým cytostatickým účinkem po určitou dobu mírnit.. Dalmatince byl nasazen prednison, antibiotika, látky podporující funkci ledvin a absolvovala infuzní terapie na podpoření funkce ledvin. Vsoučasné době, dva týdny od zahájení terapie, je veselá, žere a nejeví žádné výrazné příznaky onemocnění. Doufejme, že jí tento stav vydrží co nejdéle.


MVDr. Kaplanová Jolana